Verkstaden


Min tapetserarverkstad har sin plats vid havet, Hörnefors Företagscentrum, Industrivägen 30, 905 31, några mil söder om Umeå. En stor och viktig del i mitt arbete är att kunden är nöjd och jag lämnar alltid garanti på de arbeten som jag utför.

 

 

Kroknålen Tapetserarverkstad

Möbeltapetserare för privata och offentliga miljöer med ett genuint hantverkskunnande och en stor miljömedvetenhet.

Kontakt

Industrivägen 30
905 31 Hörnefors

Entrén vetter mot
Hamnskärgatan.

Tel/Fax: 0930-200 90
Mobil:     070-304 06 12
E-post:   info@kroknalen.se

Tapetserarmästare

Dela vår sida